커뮤니티 분석커뮤니티 분석

Telegram 테마 태그:Binance

  BINANCE NEWSThursday, February 11, 2021 3:00 AM

  Xin chào các Binancians,
  Binance đang bảo trì hệ thống tạm thời. Binance đã tạm ngừng gửi tiền, rút tiền, giao dịch giao ngay và ký quỹ, giao dịch P2P, giao dịch qua Cổng OTC, tiết kiệm & mua lại, cũng như chuyển tài sản từ các tài khoản phụ, tài khoản ký quỹ, tài khoản tương lai và ví fiat.

  Chú ý:

  Giao dịch trên Binance Futures sẽ tiếp tục không bị ảnh hưởng trong thời gian bảo trì.https://www.binance.com/en/futures/BTCUSDTHãy yên tâm rằng tất cả tiền của người dùng đều an toàn.Bạn sẽ được thông báo sau khi bảo trì hệ thống hoàn tất. Người dùng sẽ có 30 phút để hủy đơn đặt hàng, gửi tiền và rút tiền cũng như chuyển tài sản trước khi tiếp tục giao dịch.

  Chúng tôi xin lỗi vì bất kỳ sự bất tiện nào đã gây ra và cảm ơn sự kiên nhẫn của bạn.
  Cảm ơn sự hỗ trợ của bạn!https://www.binance.com/en/support/announcement/7eee583e3d2346d5ac78682ac8ec9a48#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

  Xin chào các Binancians, 

Binance đang bảo trì hệ thống tạm thời. Binance đã tạm ngừng gửi tiền, rút tiền, giao dị...
  ICO Cardinal RADARWednesday, February 3, 2021 5:23 PM

  (начало выше)👆Часть II1️⃣8️⃣ Чикагская#Rothschild_Investment_Corporationувеличила свои позиции в btc, скупив#Grayscale_Bitcoin_Trust(#GBTC), и теперьв ее портфеле имеется акций на сумму более $1m. Инвестиционная группа управляет $1.4B активов.#статистика_фонда1️⃣9️⃣#Union_Square_Venturesинвестируетпримерно 30% ($75m)своего недавно созданного основного фонда в размере $250m на 2021 год в проекты, связанные с криптовалютой. Венчурная компания инвестировала до этого в Coinbase, Twitter и другие.#новые_деньги#новый_фонд2️⃣0️⃣#Solana_Foundationпри партнерстве с#Coin98_Venturesсоздаетфонд на $5mдля финансирования проектов в экосистеме#Solana, упор на азиатский регион.#новый_фонд#поддержка_разработчиков2️⃣1️⃣#Pantera_Capitalв ближайшие месяцы собирается запуститьбиткоин фонд, ориентированный на институциональных инвесторов.Сейчас у фонда $1B активов в управлении.#новый_фонд#новые_деньги2️⃣2️⃣ Инвестиционная группа#Ninepointзапустила BTC фонд под тикером#BITC_Uна канадской бирже#Toronto_Stock_Exchange. Капитализация фондаоценивается примерно в $500m. Кастодианом BTC является#Gemini.#новый_фонд#новые_деньги2️⃣3️⃣#Grayscaleпрорабатывает еще шесть трастов:#Polkadot#Aave#Monero#Cardano#Cosmos#EOS. Возможно,скоро появятся инвестиционные продукты на основе этих криптовалют.#новый_фонд#новые_деньги2️⃣4️⃣#ParaState- проект предлагает разработчикам#Ethereumдоступ к#Polkadot, -собрал $1.3mот основного инвестора#CMS_Holdingsпри участии#Kenetic_Capital#FBG_Capitalи#JRR_Capital.#приватный_раунд2️⃣5️⃣ Криптовалютный терминал#Parsecпривлек$1.25m от основного инвестора#Polychain_Capitalпри участии#Robot_Ventures,#Volt_Capital,#Free_Companyи частных инвесторов.#seed2️⃣6️⃣#Star_Atlasразвивает игровой стартап, сочетая блокчейн, DeFi и игровые механики.Команда проекта привлекла средстваот#Serumи#MoonWhale_Ventures#стратегический_раунд2️⃣7️⃣#Lendefi, кредитный протокол по беззалоговым займам в криптовалюте,привлек $750kот#Magnus_Capital,#TRG_Capital,#Fengshui_Capital,#Black_Mamba_Ventures,#Onchain_Capitalи#Black_Dragon_Group#приватный_раунд2️⃣8️⃣#Apron_Network, инфраструктурный проект для#Polkadot,привлек $250kот#NGC_Ventures#Digital_Finance_Group,#Candaq_Fintech,#PAKA,#Digital_Renaissanceи#Vega_ventures#приватный_раунд2️⃣9️⃣ Криптовалютный кошелек#Safepalпроведет IEO на криптобирже#Binance, в ходе которогобудет привлечено $5m.#IEO#токенсейл3️⃣0️⃣#Modefi- децентрализованные оракулы и DeFi примитивы. Команда проекта проведет IDO через#TrustSwap_Launchpad.Хардкапа раунда $1.4m.#IDO#токенсейл3️⃣1️⃣Платформа инвестиционныхстратегий#DAOventuresпривлекла $1.3m от#Moonrock_Capital#GBV_Capital#Astronaut_capital#X21_Digital#Plutus_VC#Magnus_Capital#Acensive_Asset_Management#Black_Edge_Capital#White_Palm_Ventures#Faculty_Capitalи#JUN_capital#приватный_раунд3️⃣2️⃣#Razor_Network,децентрализованная платформа оракулов, 4 февраля проведет#BalancerLiquidity Bootstrapping Pool (#LBP) на 20 миллионов токенов#Razor.#IDO#токенсейл3️⃣3️⃣#HydraDX, протокол кроссчейн ликвидности на Polkadot, также проведет#BalancerLiquidity Bootstrapping pool (#LBP) 8 февраля.В ходе эвента будет распределено 5%(500 000 000 токенов#xHDX) от общего количества токенов xHDX (10 миллиардов).#IDO#токенсейл3️⃣4️⃣#Polkastarterпродолжает интенсивно выпускать проекты. За последние дни провели IDO#Paid_Network(привлекли $150k) и#Bridge_Mutual(привлекли $150k). В ближайшее время наPolkastarterвыйдут#OptionRoom,#ButterflyProtocol и#DAOventures#IDO#токенсейл3️⃣5️⃣#Gourmet_Galaxy, DeFi платформа с NFT и игровыми механиками, провела IDO на#Falconswap, в ходе которогопривлекла $50k.#IDO#токенсейл3️⃣6️⃣#Seascape_Network, игровая платформа вокруг DeFi и NFT,провела SHO на $60kчерез платформу#DAO_Maker. Токены#Crownsужеторгуются на криптобиржах.#SHO#токенсейл👐 Обсудить новости можнов нашем чатеВсе сделки также можно посмотретьна сайте crypto-markets

  PLUTUS Brief_플루토스 브리핑Wednesday, January 20, 2021 3:19 PM

  #웬0120-01#DEFIUSDT#Binance#SHORTENTRY : 1178 ~ 1210USDT (*AVG 1195USDT)
  TARGET
  T 1 : 1145USDT (-4.1%)✅
  T 2 : 1090USDT (-8.7%)✅
  T 3 : 980USDT (-17.9%)

  SL : 1226USDT (+2.5%)

  참고 : 레버리지 4배 미만 권장

  PLUTUS Brief_플루토스 브리핑Wednesday, January 20, 2021 4:18 AM

  #웬0120-01#DEFIUSDT#Binance#SHORTENTRY : 1178 ~ 1210USDT (*AVG 1195USDT)
  TARGET
  T 1 : 1145USDT (-4.1%)✅
  T 2 : 1090USDT (-8.7%)
  T 3 : 980USDT (-17.9%)

  SL : 1226USDT (+2.5%)

  참고 : 레버리지 4배 미만 권장

  PLUTUS Brief_플루토스 브리핑Wednesday, January 20, 2021 3:42 AM

  #웬0120-01#DEFIUSDT#Binance#SHORTENTRY : 1178 ~ 1210USDT (*AVG 1195USDT)
  TARGET
  T 1 : 1145USDT (-4.1%)
  T 2 : 1090USDT (-8.7%)
  T 3 : 980USDT (-17.9%)

  SL : 1226USDT (+2.5%)

  참고 : 레버리지 4배 미만 권장

  PLUTUS Brief_플루토스 브리핑Tuesday, January 19, 2021 5:07 AM

  #웬리#BTCUSDT#Binance이동평균선 관점에서 보는 비트코인 데이트레이딩은?https://www.tradingview.com/x/iKJYszvh/4시간봉 차트에서 이평선이 역배열로 전환되며, 단기적 상승 모멘텀은 상실 했다고 판단 됩니다.이로 인해서 도미넌스 하락으로 이어지면서 이슈가 있는 알트코인을 중심으로 상승을 시작 했습니다.

  비트코인 레버리지를 기반으로 한 매매전략 수립 시 20일 이평선 하방이탈을 고려한 단기 매도 시나리오를 고려 할 수 있겠습니다.

  35500달러를 이탈 할 경우 28000달러 ~ 32000달러까지 기술적 하락의 예상 됩니다.

  PHOTO
  BINANCE NEWSMonday, January 11, 2021 9:09 AM

  Xin chào các Binancians,
  Binance Việt Nam xin thông báo khung giờ hỗ trợ hằng ngày mới cho người dùng Việt Nam, đó là từ 8:00 đến 23:59 áp dụng từ 08/01/2021.

  Để tìm hiểu các thông tin về giao dịch, phí, các sản phẩm của Binance, hãy xem các câu hỏi thường gặp tại đây:https://www.binance.com/vn/supportGặp vấn đề với các sản phẩm của Binance, hãy gửi yêu cầu hỗ trợ tại đây:https://binance.zendesk.com/hc/vi/requests/newNgoài ra, bạn có thể nói chuyện trực tiếp với nhân viên hỗ trợ của Binance theo khung giờ mới trên websitehttp://Binance.comhoặc trên ứng dụng điện thoại.Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binancehttps://www.binance.com/vn#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

  Xin chào các Binancians, 

Binance Việt Nam xin thông báo khung giờ hỗ trợ hằng ngày mới cho người dùng Việt Nam, đ...
  Voz CommunityMonday, December 21, 2020 2:02 PM

  Xin chào các Binancians,
  Hiện tại giao dịch giao ngay đang tạm ngưng hoạt động và chúng tôi đang xử lý sớm nhất có thể.
  Các giao dịch Binance Futures vẫn hoạt động bình thường.https://www.binance.com/vn/delivery/btcusd_quarterChúng tôi xin lỗi vì bất tiện xảy ra.Chúng tôi sẽ thông báo cập nhật sớm nhất khi giao dịch giao ngay hoạt động trở lại.

  Đội ngũ Binance.https://www.binance.com/vn#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

  Xin chào các Binancians, 

Hiện tại giao dịch giao ngay đang tạm ngưng hoạt động và chúng tôi đang xử lý sớm nhất c...
  BINANCE NEWSMonday, December 21, 2020 1:58 PM

  Xin chào các Binancians,
  Hiện tại giao dịch giao ngay đang tạm ngưng hoạt động và chúng tôi đang xử lý sớm nhất có thể.
  Các giao dịch Binance Futures vẫn hoạt động bình thường.https://www.binance.com/vn/delivery/btcusd_quarterChúng tôi xin lỗi vì bất tiện xảy ra.Chúng tôi sẽ thông báo cập nhật sớm nhất khi giao dịch giao ngay hoạt động trở lại.

  Đội ngũ Binance.https://www.binance.com/vn#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

  Xin chào các Binancians, 

Hiện tại giao dịch giao ngay đang tạm ngưng hoạt động và chúng tôi đang xử lý sớm nhất c...
  Voz CommunityThursday, December 17, 2020 3:58 AM

  CHILIZ - Dự án trên Binance sẽ có buổi AMA Hỏi & Đáp với cộng đồng Binance Việt Nam vào lúc 18:00 ngày 18/12/2020 tạihttps://t.me/BinanceVietnameseHãy đặt câu hỏi cho đội ngũ CHILIZ để tham gia buổi AMA và nhận phần thưởng trị giá lên tới 1000$ bằng$CHZ1. Follow Twitter:https://twitter.com/Chilizđể đủ điền kiện nhận thưởng.2. Đặt câu hỏi cho đội ngũ CHILIZ tại đây:https://docs.google.com/forms/d/1iVdP6rFNRTg1HWhiuFQs7f-ZQSrMwOtmfPsIgvydf-EBản nghiên cứu chuyên sâu:https://research.binance.com/en/projects/chilizChú ý: Đây là chương trình dành riêng cho người dùng Binance Vietnam. Chỉ người Việt Nam với tài khoản Binance mới được tham gia chương trình này.
  Note: This is for Vietnamese Binance user and all the awards will be distributed to Vietnamese users only.

  Binance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

  CHILIZ - Dự án trên Binance sẽ có buổi AMA Hỏi & Đáp với cộng đồng Binance Việt Nam vào lúc 18:00 ngày 18/12/2020 t...
  Voz CommunityThursday, December 17, 2020 3:56 AM

  CHILIZ - Dự án trên Binance sẽ có buổi AMA Hỏi & Đáp với cộng đồng Binance Việt Nam vào lúc 18:00 ngày 18/12/2020 tạihttps://t.me/BinanceVietnameseHãy đặt câu hỏi cho đội ngũ CHILIZ để tham gia buổi AMA và nhận phần thưởng trị giá lên tới 1000$ bằng$CHZ1. Follow Twitter:https://twitter.com/Chilizđể đủ điền kiện nhận thưởng.2. Đặt câu hỏi cho đội ngũ CHILIZ tại đây:https://docs.google.com/forms/d/1iVdP6rFNRTg1HWhiuFQs7f-ZQSrMwOtmfPsIgvydf-EBản nghiên cứu chuyên sâu:https://research.binance.com/en/projects/chilizChú ý: Đây là chương trình dành riêng cho người dùng Binance Vietnam. Chỉ người Việt Nam với tài khoản Binance mới được tham gia chương trình này.
  Note: This is for Vietnamese Binance user and all the awards will be distributed to Vietnamese users only.

  Binance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

  CHILIZ - Dự án trên Binance sẽ có buổi AMA Hỏi & Đáp với cộng đồng Binance Việt Nam vào lúc 18:00 ngày 18/12/2020 t...
  Voz CommunityThursday, December 17, 2020 3:55 AM

  CHILIZ - Dự án trên Binance sẽ có buổi AMA Hỏi & Đáp với cộng đồng Binance Việt Nam vào lúc 18:00 ngày 18/12/2020 tạihttps://t.me/BinanceVietnameseHãy đặt câu hỏi cho đội ngũ CHILIZ để tham gia buổi AMA và nhận phần thưởng trị giá lên tới 1000$ bằng$CHZ1. Follow Twitter:https://twitter.com/Chilizđể đủ điền kiện nhận thưởng.2. Đặt câu hỏi cho đội ngũ CHILIZ tại đây:https://docs.google.com/forms/d/1iVdP6rFNRTg1HWhiuFQs7f-ZQSrMwOtmfPsIgvydf-EBản nghiên cứu chuyên sâu:https://research.binance.com/en/projects/chilizChú ý: Đây là chương trình dành riêng cho người dùng Binance Vietnam. Chỉ người Việt Nam với tài khoản Binance mới được tham gia chương trình này.
  Note: This is for Vietnamese Binance user and all the awards will be distributed to Vietnamese users only.

  Binance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

  CHILIZ - Dự án trên Binance sẽ có buổi AMA Hỏi & Đáp với cộng đồng Binance Việt Nam vào lúc 18:00 ngày 18/12/2020 t...
  Voz CommunityThursday, December 17, 2020 3:49 AM

  CHILIZ - Dự án trên Binance sẽ có buổi AMA Hỏi & Đáp với cộng đồng Binance Việt Nam vào lúc 18:00 ngày 18/12/2020 tạihttps://t.me/BinanceVietnameseHãy đặt câu hỏi cho đội ngũ CHILIZ để tham gia buổi AMA và nhận phần thưởng trị giá lên tới 1000$ bằng$CHZ1. Follow Twitter:https://twitter.com/Chilizđể đủ điền kiện nhận thưởng.2. Đặt câu hỏi cho đội ngũ CHILIZ tại đây:https://docs.google.com/forms/d/1iVdP6rFNRTg1HWhiuFQs7f-ZQSrMwOtmfPsIgvydf-EBản nghiên cứu chuyên sâu:https://research.binance.com/en/projects/chilizChú ý: Đây là chương trình dành riêng cho người dùng Binance Vietnam. Chỉ người Việt Nam với tài khoản Binance mới được tham gia chương trình này.
  Note: This is for Vietnamese Binance user and all the awards will be distributed to Vietnamese users only.

  Binance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

  CHILIZ - Dự án trên Binance sẽ có buổi AMA Hỏi & Đáp với cộng đồng Binance Việt Nam vào lúc 18:00 ngày 18/12/2020 t...
  Voz CommunityThursday, December 17, 2020 3:48 AM

  CHILIZ - Dự án trên Binance sẽ có buổi AMA Hỏi & Đáp với cộng đồng Binance Việt Nam vào lúc 18:00 ngày 18/12/2020 tạihttps://t.me/BinanceVietnameseHãy đặt câu hỏi cho đội ngũ CHILIZ để tham gia buổi AMA và nhận phần thưởng trị giá lên tới 1000$ bằng$CHZ1. Follow Twitter:https://twitter.com/Chilizđể đủ điền kiện nhận thưởng.2. Đặt câu hỏi cho đội ngũ CHILIZ tại đây:https://docs.google.com/forms/d/1iVdP6rFNRTg1HWhiuFQs7f-ZQSrMwOtmfPsIgvydf-EBản nghiên cứu chuyên sâu:https://research.binance.com/en/projects/chilizChú ý: Đây là chương trình dành riêng cho người dùng Binance Vietnam. Chỉ người Việt Nam với tài khoản Binance mới được tham gia chương trình này.
  Note: This is for Vietnamese Binance user and all the awards will be distributed to Vietnamese users only.

  Binance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

  CHILIZ - Dự án trên Binance sẽ có buổi AMA Hỏi & Đáp với cộng đồng Binance Việt Nam vào lúc 18:00 ngày 18/12/2020 t...
  Voz CommunityThursday, December 17, 2020 3:29 AM

  CHILIZ - Dự án trên Binance sẽ có buổi AMA Hỏi & Đáp với cộng đồng Binance Việt Nam vào lúc 18:00 ngày 18/12/2020 tạihttps://t.me/BinanceVietnameseHãy đặt câu hỏi cho đội ngũ CHILIZ để tham gia buổi AMA và nhận phần thưởng trị giá lên tới 1000$ bằng$CHZ1. Follow Twitter:https://twitter.com/Chilizđể đủ điền kiện nhận thưởng.2. Đặt câu hỏi cho đội ngũ CHILIZ tại đây:https://docs.google.com/forms/d/1iVdP6rFNRTg1HWhiuFQs7f-ZQSrMwOtmfPsIgvydf-EBản nghiên cứu chuyên sâu:https://research.binance.com/en/projects/chilizChú ý: Đây là chương trình dành riêng cho người dùng Binance Vietnam. Chỉ người Việt Nam với tài khoản Binance mới được tham gia chương trình này.
  Note: This is for Vietnamese Binance user and all the awards will be distributed to Vietnamese users only.

  Binance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

  CHILIZ - Dự án trên Binance sẽ có buổi AMA Hỏi & Đáp với cộng đồng Binance Việt Nam vào lúc 18:00 ngày 18/12/2020 t...
  Voz CommunityThursday, December 17, 2020 2:54 AM

  CHILIZ - Dự án trên Binance sẽ có buổi AMA Hỏi & Đáp với cộng đồng Binance Việt Nam vào lúc 18:00 ngày 18/12/2020 tạihttps://t.me/BinanceVietnameseHãy đặt câu hỏi cho đội ngũ CHILIZ để tham gia buổi AMA và nhận phần thưởng trị giá lên tới 1000$ bằng$CHZ1. Follow Twitter:https://twitter.com/Chilizđể đủ điền kiện nhận thưởng.2. Đặt câu hỏi cho đội ngũ CHILIZ tại đây:https://docs.google.com/forms/d/1iVdP6rFNRTg1HWhiuFQs7f-ZQSrMwOtmfPsIgvydf-EBản nghiên cứu chuyên sâu:https://research.binance.com/en/projects/chilizChú ý: Đây là chương trình dành riêng cho người dùng Binance Vietnam. Chỉ người Việt Nam với tài khoản Binance mới được tham gia chương trình này.
  Note: This is for Vietnamese Binance user and all the awards will be distributed to Vietnamese users only.

  Binance - Exchange The World#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

  CHILIZ - Dự án trên Binance sẽ có buổi AMA Hỏi & Đáp với cộng đồng Binance Việt Nam vào lúc 18:00 ngày 18/12/2020 t...
  Voz CommunityMonday, December 7, 2020 8:11 AM

  Xin chào các Binancians,
  Hiện tại có một số dự án sử dụng hình ảnh của Binance và Binance Smart Chain, hứa hẹn đảm bảo việc được niêm yết lên Binance với mục đích kêu gọi người dùng, nhà đầu tư mua token.

  Binance đưa ra cảnh báo với người dùng, các nhà đầu tư hết sức thận trọng và chỉ tham gia mua bán, giao dịch các dự án đã có mặt trên Binance, Binance Launchpad & Binance Smart Chain.

  Tất cả các thông tin chính thống và có giá trị, hiệu lực sẽ chỉ được chia sẻ trên các kênh truyền thông của Binance và người dùng có thể kiểm chứng tại:

  Tham khảo và xác thực thông tin về các dự án trên Binance Smart Chain tại :https://t.me/BinanceDEXchangehttps://twitter.com/BinanceChainTham khảo và xác thực thông tin về các dự án trên Binance tại:https://t.me/BinanceExchangehttps://t.me/BinanceVietnamesehttps://www.binance.com/vn#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

  Xin chào các Binancians, 

Hiện tại có một số dự án sử dụng hình ảnh của Binance và Binance Smart Chain, hứa hẹn đả...
  Voz CommunityMonday, November 30, 2020 3:26 AM

  Xin chào các Binancians,
  Cùng chia sẻ bài viết này với các video hướng dẫn mua bán tiền mã hóa bằng VND trên Binance P2P" để nhận bộ quà tặng "Ơ mây zing, gút chóp" từ Binance bao gồm: Balo, Áo Hoodie, Mũ, Áo T-shirt, Mobile holder, Sổ Notebook Binance.

  Chia sẻ bài viết này và nhận thưởng:https://www.facebook.com/229159527654709/posts/822560038314652/?d=nGiải nhất: Một bộ quà tặng Binance gồm 6 món: Balo, Áo Hoodie, Mũ, Áo T-shirt, Mobile holder, Sổ Notebook Binance.Giải Nhì và Ba: Mỗi người sẽ được chọn 3 món trong bộ quà tặng Binance
  3 giải may mắn: 3 người may mắn ngẫu nhiên sẽ được chọn 1 món trong bộ quà tặng Binance

  Chúc các bạn may mắn!

  Chú ý:
  - Binance có quyền hủy bỏ hoặc sửa đổi bất kỳ Hoạt động hoặc Quy tắc hoạt động nào theo quyết định riêng và đó là quyết định cuối cùng.#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorldCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

  Xin chào các Binancians, 

Cùng chia sẻ bài viết này với các video hướng dẫn mua bán tiền mã hóa bằng VND trên Bina...
  BINANCE NEWSTuesday, November 10, 2020 3:32 AM

  Xin chào các Binancians,
  Đúng 11:11 hôm nay, Binance sẽ bắt đầu mở quảng cáo bán BUSD ưu đãi. Chúng tôi đã nhận được rất nhiều quan tâm từ cộng đồng cho sự kiện này.
  Nếu không muốn bỏ lỡ cơ hội, hãy đăng nhập vào Binance P2P ngay lúc này nhé tạihttps://p2p.binance.com/hoặc mở ứng dụng Binance.
  Hướng dẫn: Chọn Tôi muốn mua - Chọn BUSD. Thương nhân sẽ kích hoạt quảng cáo ưu đãi đúng 11:11.

  Theo dõi trên Facebook (http://fb.com/BinanceVietnamese) và Telegram (http://t.me/BinanceVietnamese) của Binance Việt Nam để không bỏ lỡ thông tin về sự kiện này nhé.#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorld#BinanceP2PCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

  Xin chào các Binancians, 

Đúng 11:11 hôm nay, Binance sẽ bắt đầu mở quảng cáo bán BUSD ưu đãi. Chúng tôi đã nhận đ...
  Voz CommunityTuesday, November 10, 2020 3:31 AM

  Xin chào các Binancians,
  Đúng 11:11 hôm nay, Binance sẽ bắt đầu mở quảng cáo bán BUSD ưu đãi. Chúng tôi đã nhận được rất nhiều quan tâm từ cộng đồng cho sự kiện này.
  Nếu không muốn bỏ lỡ cơ hội, hãy đăng nhập vào Binance P2P ngay lúc này nhé tạihttps://p2p.binance.com/hoặc mở ứng dụng Binance.
  Hướng dẫn: Chọn Tôi muốn mua - Chọn BUSD. Thương nhân sẽ kích hoạt quảng cáo ưu đãi đúng 11:11.

  Theo dõi trên Facebook (http://fb.com/BinanceVietnamese) và Telegram (http://t.me/BinanceVietnamese) của Binance Việt Nam để không bỏ lỡ thông tin về sự kiện này nhé.#Binance#BinanceVietnam#ExchangeTheWorld#BinanceP2PCảm ơn sự ủng hộ của các bạn!Đội ngũ Binance

  Xin chào các Binancians, 

Đúng 11:11 hôm nay, Binance sẽ bắt đầu mở quảng cáo bán BUSD ưu đãi. Chúng tôi đã nhận đ...

관련 커뮤니티